Giới thiệu

2020-2021

2020-2021

Thử nghiệm thành công các dòng sản phẩm PCCC theo Quy chuẩn mới

Cửa thép chống cháy EI90
Cửa thép chống cháy EI60
Cửa thép chống cháy EI45


Cửa bản lề sàn chống cháy EI60


Cửa kính bản lề sàn chống cháy EI30


Cửa kính chống cháy EI70


Vách kính chống cháy EI70

Vách kính chống cháy EI30


Vách cửa sổ bật EI70
...

2018

2018

Thành lập công ty con Mamaeden Door tại Việt Nam (Công ty TNHH thương mại MMD và Công ty TNHH Vina Mamaeden Door)

 

history_start
:0984.09.22.77 - 09777.567.42