CẤU TRÚC KHỚP NỐI KÉP CỦA KHUNG

Đây là 1 cấu trúc kép có thể bao bọc toàn bộ mặt trước và sau của tường mà không yêu cầu 1 lớp hoàn thiện riêng biệt

 

1. Hình thức cơ bản của khung

 

2.1 - Lắp đặt khung cho mặt trước của tường

2.2 - Lắp đặt khung cho mặt sau của tường

 

 

3. Lắp đặt khung phụ bằng vít

 

 

 

:1900-7032