Khách sạn Piano, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

:1900-7032