Lễ ký kết hợp tác với công ty Bạch Đằng

Cục công nghiệp an ninh, bộ công an

                                                                                      Ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Công ty TNHH MTV Bạch Đằng trực thuộc Bộ Công An là đối tác chính, khách hàng thân thiết của

Công ty TNHH MMD trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt các thiết bị Phòng Cháy Chữa Cháy.

 

 

:0984.09.22.77 - 09777.567.42