Tỷ lệ của hình ảnh này là 1000 [W] X 2200 [H]

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

:0984.09.22.77 - 09777.567.42