Thiết bị được sở hữu từ tháng 06/2018
STT
Tên thiết bị
Đơn vị
Số Lượng
Năm mua
1
Máy dán màng máy 1 03/2014
2
Máy in UV máy 1 02/2014
3
Máy NCT máy 1 09/2014
4
Máy cắt chỉnh size máy 1 02/2011
5
Máy dập cửa tự động máy 1 05/2012
6
Máy dập cửa thủ công máy 1 05/2011
7
Máy uốn cạnh CNC máy 1 07/2012
8
Máy uốn cạnh NC máy 1 04/2013
9
Máy uốn chữ L máy 1 07/2012
10
Máy ép thuỷ lực máy 1 04/2013
11
Máy dập cây trên giai đoạn 1 máy 1  
12
Máy dập cây trên giai đoạn 2 máy 1 09/2017
13
Máy dập lỗ đinh máy 1 11/2011
14
Máy ép canh ngang máy 1 09/2012
15
Máy ép cạnh dọc máy 1 01/2013
16
Máy uốn H.C khung xương máy 1 01/2013
17
Máy uốn cây trên dưới khung xương máy 1 01/2013
18
Máy dập 3 khuôn máy 1 09/2017
19
Máy dập 2 khuôn máy 1 10/2013
20
Máy khoan đứng máy 1 06/2011
21
Máy taro 1 lỗ máy 1 12/2010
22
Máy taro 2 lỗ máy 1 08/2010
23
Máy taro 4 lỗ máy 1 07/2010
24
Máy bấm tôn máy 1 07/2012
25
Máy chấn CNC máy 1 05/2013
26
Máy chấn NC máy 1 03/2015
27
Máy hàn Mig máy 1 05/2015
28
Máy cắt đá máy 1  
29
Máy cắt tôn Amada máy 1 07/1987
30
Xe nâng chiếc 1  
31
Máy bơm công nghiệp máy 1 04/2011
 
:1900-7032